X
Otsi
Generic filters
Exact matches only
X
28.06.2024

Metec stipendium 2024

Meil on hea meel teada anda, et sellel aastal valisime neli tubli õppurit kokku, kes saavad uuel õppeaastal õpinguteks toetust.

Kes nad on?
Kärt Kalme- Tartu Rakenduslik Kolledž (Keevitus- ja metallitöö)
Oliver Pool- Tartu Rakenduslik Kolledž, (Keevitus- ja metallitöö)
Reijo Pau- Eesti Maaülikool/Estonian University of Life Sciences (Tehnotroonika)
Henri Treimuth- Eesti Maaülikool/Estonian University of Life Sciences (Tehnotroonika)

Stipendiumid said pidulikult üle Metec 30 juubeliüritusel koostöös Tartu Kultuurkapitaliga.
Lisaks neile neljale tublile noorele, andsime võimaluse ühele tublile kandidaadile sooritada praktika just Metec IT osakonnas, kelleks on Tartu Ülikoolis Informaatikat õppiv Säde Pesti.

Palju õnne kõigile!

TAGASI
02.02.2024

Kohtumine ministriga

26. jaanuaril väisas IT ja majandusminister koos kaaskonnaga Metecit!

Minister tundis huvi, milline võiks olla riigi roll majanduse elavdamisel ja ettevõtete toetamisel?

Palju räägiti haridusest. Meteci esindajad arvasid, et haridust ei saa korraldada turumajandusliku nõulduse – pakkumise põhimõttel eriti olukorras, kus pakkumine  ehk siis haridus on riigi poolt täielikult tasuta.

Haridus on pika vinnaga.  Ameti valiku hetkel buumivad ja populaarsed erialad ei pruugi hetkeks, kui noor on ameti selgeks saanud enam üldse tipus olla.

Riik saab enda jaoks määrata strateegilised haridusvaldkonnad ning noori sinna pakutavate õppekohtade arvu ja paremate õppimistingimuste kaudu suunata.

Kantuna kestva kooliõpetajate streigi meeleoludest tuli juttu ka keskharidusest. Meteci esindajad avaldasid arvamust, et gümnaasiumi ja kutseharidusõppe vahel võiks olla veel üks õppevorm, mille käigus noored nädalas nt. ühel päeval viiest omandaksid tavaliste gümnaasiumiainete kõrval süvendatult mingit eriala  – olgu selleks siis IT , inseneeria, arstiteaduse , ehituse vm alane.  Selline õppevorm annaks harvade ameteid tutvustavate karjäärivaliku tundide (koos mõne lühikese ekskursiooniga ettevõtetesse) kõrval noorele põhjalikuma ülevaate eriala võimalustest ning nad oleksid gümnaasiumi lõppedes valmis tegema teadlikumat valikud oma tulevase karjääri suhtes.

Räägiti ka sellest, ametite puhul, kus ettevõtetes toimub tänapäeval reaalne töö keerukate arvutiga juhitud tööpinkide ja robotite kaasabil peaks ka vastavate oskuste õpetamine noortele toimuma tihedamas koostöös ettevõtetega.

Selline “PPP”  (private-public-partnership) koostöö võiks anda riigile rahalist kokkuhoidu investeerimiskuludelt (koolidesse ostetavad seadmed ja nendega seotud taristu) ning parandada ka õppekvaliteeti kuna õppejõududena saaks rakendada ettevõtete tippspetsialiste kelle teadmised sellise tehnoloogia opereerimisest on tõenäoliselt põhjalikumad kui koolis tegutseval kutseõpetajal.

Juttu tehti ka bürokraatia vähendamise võimalustest riigiga suhtlemisel erinevate lubade/toetuste menetlemisel ning sellest, kuidas “nügida” ülikoole tundma suuremat huvi tegemaks koostööd kohalike

(tööstus) ettevõtetega.

TAGASI
21.06.2023

Narva gümnasistid Metecis!

Juuni alguses külastas ligi nelikümmend keskkooli noort meie tehast.

Tartu Toome Rotary Klubi koostöös Tartu linnaga korraldasid õpilastele külastuse, mille eesmärk oli avardada nende silmaringi Tartu õppimis-, töötamis- ja ettevõtlusvõimalustega.

Väljasõidu raames, külastasid õpilased ka meie Meteci tehast, kus ettevõtte juht Toomas Lepa sõnul oli õpilastel hea võimalus näha Tartu linna näitel, kuhu on võimalus neil enda kodulinn üles ehitada.

Oleme tänulikud, et saime anda võimaluse näidata enda tegemisi ja tulemusi, kuhu oleme täna välja jõudnud.

Loe ka pikemalt lugu Tartu Postimehest:

https://tartu.postimees.ee/7789544/rotary-klubi-toi-narva-noored-tartuga-tutvuma?fbclid=IwAR2a6-0hjT5yJb6GSMiK1YfZ92sDDXz0pq09Ix4yIN6iqaPXhzLP6fBBnNY

TAGASI
13.06.2023

Koostöös Tartu Kultuurkapitaliga jagasime taaskord tublidele õppuritele välja Metec stipendiumid!

Sellel korral pälvisid Metec stipendiumi Eesti Maaülikoolist Reijo Pau ning VOCO õpilane Karel Kangur. “Stipendium toetab minu erialaseid õpinguid ja lisaks on praktika läbimine võimalus saada häid praktilisi kogemusi tulevikuks”, ütles Pau stipendiumit vastu võttes.

Meteci stipendium on asutatud eesmärgiga toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse tehnika erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi ning tõsta huvi tehnikaalade õpingute vastu.

Metec ja Tartu Kultuurkapital annavad stipendiumi edaspidi välja kord aastas ning selle suurus on kutseõppeasutuse õppurile 1100 eurot ja kõrgkooli üliõpilasele 1800 eurot. Järgmine võimalus stipendiumile kandideerida on 2024. aastal.

TAGASI
23.03.2022

TIG keevituse õppepraktika Metecis

Tartu Rakendusliku Kolledži 2. kursuse poisid käisid Metecis kuuajalisel TIG keevituspraktikal. Detsembrist veebruarini läbis praktika kaheksa kutsekooli õppurit TIG keevituse erialal. Koolis on juba omandatud MIG/MAGi poolautomaat ja MMA elektroodkeevituse kogemus, mis andis hea alustala TIG keevituse õppimiseks. Praktikandid hindasid kogemust väga heaks ja olid rahul, et said just Metecis oma praktika sooritada. Järgnevalt mõned poiste mõtted pärast
praktika lõputöö edukat sooritamist. Loe pikemalt siit.

TAGASI
20.12.2021

Rahulikke Jõule!

Metec jätkab traditsioone ning seega juba 6 aasta järjest toetame Tartu Ülikooli Lastefondi. Lastefond on üks suuremaid ja vanemaid lastehaiglate juurde loodud heategevusfonde.

Lastefond on kahekümne ühe tegevusaasta jooksul kogunud üle 12 miljoni euro jagu annetusi ning aidanud üle 3000 lapse üle Eesti.

Et uuel aasta veelgi tegusamalt tagasi tulla, on meie tehas kinni alates 24.12, avame taas 03.01.

Rahulikke Jõule!

TAGASI
Metec jõulud
26.02.2021

Mis suunas liigub õppepraktika?

Igal aastal teevad paljud Tartu Kutsehariduskeskuse (edaspidi: KHK) õpilased erialapraktika just Tarmetecis. Oleme koostöös Tartu KHK-ga viinud läbi esimese katsetuse viia KHK õpilaste praktiline väljaõpe läbi meie ettevõttes (mitte koolis), et praktikale tulles oleksid nende teadmised suuremad. Tehasejuhi Tambet Lepa sõnul sai idee alguse sellest, et varem ei andnud praktika soovitud tulemusi meile ega ka õpilastele. Praktikale tulles ei jätkunud tootmise juhtidel piisavalt aega, et õpilastega põhjalikult tegeleda, seetõttu suunati nad tihti teostama abitöid. Koolidel puuduvad kaasaegsed seadmed, mida õppetöös kasutada ja see ei olegi majanduslikult mõistlik – kallid pingid ei leiaks piisavalt töökäsi ja koolil on võimatu tehnoloogia arenguga võidu joosta. Vana praktikasüsteem ei toiminud, sest õpilastel puudus seadmetega töötamise kogemus ja ettevõttesse praktikale tulles jäid tähtsamad tööd usalduse puudumise tõttu katsetamata. Koolis said seadmete kasutamise algteadmised selgeks vaid üksikute erialade õpilased, nende seas näiteks keevitajad.

Nii sündiski mõte luua töökohapõhise õppe võimalus ja tuua õpingud kooliruumidest meie tehasesse. Kaasasime protsessi oma kogenud tehnoloogid ja insenerid. Eelnevalt saatsime õpetatavate tehnoloogiate (toru- ja lehelaser, toru- ja lehepainutus) infomaterjalid (videod, juhendid jne) kooli ja palusime KHK-l viia läbi sissejuhatavad teoreetilised ainetunnid. Seejärel tulid õpilased juba ettevõttesse, kus õpetasime neile kooli õppekava raames selgeks nii tööpinkide opereerimise kui ka detailide valmistamise. Lisaks said õpilased teadmisi tööohutusest ja kvaliteedikontrollist. Õpilased jaotati neljaliikmelistesse gruppidesse, et kõik saaksid võimalikult vahetu kogemuse.

Kevadiseks õppepraktikaks ootame õpilasi meie tehasesse tagasi. Pinkidel töötamise algtõed on õpilastel juba selged ja nad saavad toodete valmistamisega alustada.

Selline lähenemine võiks pakkuda huvi nii ettevõtetele, kutsekoolidele kui ka õpilastele. Tambet Lepa sõnul on suur võit, kui kaheksast praktika läbinud õpilasest tuleb hiljem täiskohaga tööle kasvõi kaks õpilast – siis on lähemad eesmärgid saavutatud ja võime projekti kordaläinuks lugeda. Pikemas perspektiivis on projekti eesmärk aidata tõsta KHK metallitöötlemise õppekavade kvaliteeti ja julgustada õpilasi oma tulevikku siduma just meie valdkonnaga.

Aeg näitab, kas selline väljaõppe vorm tulevikus ka laiemat kasutust leiab. Omavalitsus, koolid ja ettevõtted on sel teemal pidanud ka esimesi läbirääkimisi. Positiivse kogemuse ja kooli jätkuva huvi korral on Metec nõus projekti kordama, kaasates õppekavasse ka teisi tehnoloogiaid (nt erinevate robotite programmeerimine ja opereerimine).

Küsisime tagasisidet ka õpilastelt ja juhendajalt:

1.Miks valisid koostelukksepa eriala?

Martin Leok: Algselt tahtsin minna CNC operaatoriks, aga lõpuks valisin hoopis koostelukksepa eriala.

Joosep Hiob: Erinevate erialade vahel kaaludes tundus see kõige sobivama valikuna.

Maksim Danko: Soovin omandada keskhariduse.

Vitali Dubenski: Sellepärast, et ma tahtsin üldse aru saada, mis on lukksepa töö ja kuidas inimesed metalliga tegelevad.

Roman Pekus: Olenemata maailmas valitsevast olukorrast on sellel erialal alati tööd.

2.Millise kogemuse andis sulle töökohapõhine õpe Tarmetecis?

Martin Leok: Nägin, kuidas reaalselt töö käib. Koolis vaatame videoid, kuidas metalli painutatakse, aga Tarmetecis saime ise käed külge panna.

Joosep Hiob: Sain väga palju uusi teadmisi metallitöö pinkide kohta ja hea praktilise töö kogemuse.

Maksim Danko:  Omandasin uusi oskusi ja kogemusi.

Vitali Dubenski: Ma õppisin, kuidas CNC pinkidel tööd teha – torusid ja lehtmetalli painutada. 

Roman Pekus: Tutvusin uute tööpinkidega ja tegin nende peal ka tööd.

3.Mida uut said Tarmeteci kohta teada?

Martin Leok: Tarmetecis on väga palju erinevaid masinaid ja kvaliteedikontroll on heal tasemel.

Joosep Hiob: Sain teada,kuidas käib üldine töökorraldus ettevõttes, milliseid detaile seal valmistatakse ja millised on töötamisvõimalused.

Maksim Danko: Ei olnud midagi väga spetsiifilist, aga sain uusi teadmisi konkreetsete pinkide ja osakonna kohta, kus õppetöö toimus.

Roman Pekus: Sain uusi teadmisi töö kohta CNC torulaserpingil, lehelaserpingil, lehepainutuspingil, torupainutuspingil.

4.Millisena näed oma tööalast tulevikku pärast kooli lõpetamist?

Martin Leok: Hetkel töötan mehaanikuna ja arvatavasti töötan samaviisi ka edasi.

Joosep Hiob: Kindlasti õpitud erialal töötamist.

Maksim Danko: Näen end erialasel ametikohal töötamas ja raha teenimas.

Roman Pekus: Ei oska veel öelda.

Mida arvate sellisest õppevormist/lähenemisest?

Juhendaja Nikolai Jukin:

Arvan, et see oli igati hea ja tulemuslik õppevorm. Koolituse viisid läbi oma ala asjatundjad Hanno, Argo ja Karl. Suur tänu neile! Teoreetilise ja praktilise väljaõppe osad olid omavahel ühendatud, see oli väga hea lähenemine. Kõiki töid tehti jooniste järgi ja seejärel kontrolliti tulemust, kas detail vastab mõõtudele (praaki ei tohtinud teha). Õpilaste praktikale aitas kaasa jooniste lugemine, mõõtmine, samuti mõõtmisvõtete õppimine, mis oli väga hea ning oluline osa praktikast. Õpilastel oli hea võimalus töötada Tarmeteci uuematel pinkidel ja kaasaegses töökeskkonnas. Õppepraktika perioodi kõik päevad olid sisustatud ja hästi korraldatud.

Soovime õpilastele kevadiseks praktikaks edu ja loodame tulevikus veel sellistest projektidest osa võtta.

TAGASI
08.02.2021

Praktika kogemus

Personaliosakonnas sai võimaluse teha oma kooli praktikat särasilmne Kerli, kes õpib Tallinna Tehnikaülikoolis kolmandal kursusel personalijuhtimist. Milliseid emotsioone see Kerlis tekitas, saad lugeda siit!

Miks otsustasid tulla praktikale just Tarmeteci?

Praktikavõimalusi otsides sattusin Tarmeteci koduleheküljele, mis jättis mulle väga sügava ja hea esmamulje, sest andis palju praktilist infot ettevõtte ja selle väärtuste kohta. Ettevõtte väärtused peegeldasid oluliselt kliendikesksust ja töötajate ning keskkonna väärtustamist, mis mulle väga meeldis. Samuti jäi silma töövõimaluste rubriik, mis näitas, et ettevõte panustab haridusse, pakkudes praktikavõimalust nii kutse- kui ka kõrgkoolide õppuritele. Nii tekkis mõte võtta ettevõttega ühendust ja oli tunne, et Tarmetecis võiks olla huvitav praktikat läbi viia. Kokkuvõtvalt oli ettevõtte silmapaistev ja tähelepanu püüdev kodulehekülg see, mis sai määravaks praktikakohaga ühenduse võtmisel.

Millise kogemuse praktika sulle andis?

Praktika andis mulle väga rikastava kogemuse ja kõik püstitatud ootused said isegi ületatud. Positiivse praktikakogemuse loomisele aitas kindlasti kaasa meeldiv ja sõbralik õhkkond ettevõttes, juhendaja ja kaaskolleegide toetus, edukas ja eesmärgipärane omavaheline suhtlus ja infovahetus ning kaasatus erinevatesse põnevatesse ettevõtmistesse. Sain praktika käigus süvendada oma erialaseid teadmisi erinevates valdkondades, mistõttu hindan praktikakogemust kasulikuks ja õpetlikuks. Olen õnnelik, et mulle anti võimalus oma praktika läbi viia just Tarmetecis!

Milline ettevõte on Tarmetec, mida põnevat said meie kohta teada?

Tarmetec on ettevõte, kes hoolib oma töötajatest ja panustab oma inimestesse, et nende silmad ikka säraksid, isegi siis, kui välismaailmas on veidi keerulised lood. On näha, et ettevõte investeerib nii töökeskkonda kui ka inimeste arengusse, et luua kõigile head töötingimused ja tagada töötajate motivatsioon. Samuti pakutakse ettevõttes mitmeid hüvesid, soodustatakse paindlikku töökorraldust ja arvestatakse töötajate soovidega. Tööandjana on Tarmetec kindlasti tunnustust väärt.

Mis oli sinu viimane meeldejäävaim elamus?

Tegelikult oli kogu praktika periood üks meeldejääv ja positiivne elamus, sest sain töötada valdkonnas, mis mulle päriselt huvi pakub. Minu viimane praktikapäev oli kindlasti väga tore elamus, sest sain nii mitmete üllatuste osaliseks ja ikka tekitab rõõmu äratundmine, et oled saanud oma tegevustega teistele head teha.

TAGASI
11.12.2020

Pühadeaeg Metecis

Lugupeetud kliendid ja koostööpartnerid! Meie selle aasta viimane tööpäev on 23. detsembril. Oleme teie teenistuses tagasi alates 04. jaanuarist. Soovime teile rahulikku jõuluaega ja rõõmsat aastavahetust !

TAGASI
16.10.2020

Scania Gryphus veokid esikaitse süsteemidega

2018 aasta lõpus sõlmisime lepingu hea koostööpartner Scaniaga, et varustada Hollandi sõjaväe veokeid esikaitse süsteemidega. Lepingu raames tarnitakse hollandlastele kokku üle 2000 veoki.  Meil on hea meel, et oleme saanud osaleda selles projektis juba alates arendusetapist. Koostöös Scania töötajatega arendasid meie insenerid esiraua koos sinna juurde kuuluva astmega. Eesmärgiks oli võimalikult tugev ning kaitsev esisüsteem,  mis oleks samas piisavalt kerge, et tagada madal kütusekulu. Pärast mitmete protüüpide valmistamist ja peenviimistlust, oleme saavutatud tulemusega rahul nii ise ning rahul on ka meie koostööpartner Scania. Nii astmed, kui ka kaitserauad valmivad meie kaasaegses tehases Tartus.

Siin saad vaadata ka videot.

 

TAGASI
09.09.2020

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Tarmetec OÜ  välja alljärgneva hanke:

  • Käsi-, robotkeevituse ja üldõhuvahetuse ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ning ehitamine (pakkumuse esitamise tähtaeg 21.09.2020 16:00 GMT +3, lepingu sõlmimise tähtaeg 09.10.2020, tööde valmimise tähtaeg 29.01.2021).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber: 227128) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (Projekt nr 2014-2020.4.03.19-0496).

 

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

TAGASI
16.03.2020

Robotid on saabunud

Häid töömehi on igas maailma nurgas üha raskem leida. Ja häid töömehi oleks kahju ka raisata lihtsa ja raske töö tegemiseks. Et need kaks probleemi ühe korraga ära lahendada, tellis Metec juurde kaks tööstusrobotit – ühe lehepainutuse ja teise keevituse tarbeks – millised on nüüd ka kohale jõudnud ja kasutusse võetud.

TAGASI
25.02.2020

Teine torulaser saabunud

Metec on arendanud järjepidevalt oma tehnoloogiat pidades silmas meie klientide homseid vajadusi. 2019 aasta oktoobris lisandus meie seadmeparki teine torulaser Saksa firmalt Trumpf.

Uue seadmega on võimalik teha torudele sisse ja mahalõikeid kuni 45 kraadise nurga all. Lisaks on sellele paigaldatud tööorgan täpsete avade puurimiseks ja keermestamiseks – sellise lisavõimalusega seade on Eestis ainukene ja ka kogu maailmas uus. Mõlemad tehnoloogilised lisad annavad meie konstruktoritele uusi võimalusi toodete disainiks, mille abil lisada toodetele uusi funktsionaalseid omadusi või siis alandada valmistamiskulusid. Võrreldes olemasoleva pingiga saame lõigata max 170 mm läbimõõduga torusid , mis on varasemast 20 mm enam. Ja mitte väheoluline pole asjaolu, et teise laseri saabumisega maandame me oluliselt oma tarneriske, sest olemasoleva pingi koormatus on jõudmas üsna oma maksimumi lähedale. Suurenenud võimsus võimaldab meil pakkuda soovijatele alates 2020. aastast ka lõiketeenust.

Küsi täpsemalt raul@metec.ee

TAGASI
25.02.2020

Metec on torutöötluse tippspetsialist

Meil on oma klientidele hea meel teatada, et oleme edukalt lõpule jõudnud uue põlvkonna torupainutustehnoloogia juurutamisega Metecis.

Teatavasti painutuse ajal materjal venib ja venimine võib sõltuvalt materjali mõõdutolerantsidest, sulamist jms. olla ka ühe ja sama toru mõõdu puhul väga erinev. Seetõttu oli varasemalt väga riskantne torude sisse enne painutust erinevaid avasid teha, kuna nende asukoht peale painutust võis väga palju erineda. Uus painutustehnoloogia kontrollib aga materjali venivust kogu painutusprotsessi kestel ja tagab, et ka peale painutust asetsevad ettelõigatud avad täpselt seal, kus nad olema peavad.

TAGASI
30.09.2019

Projekt „Tarmetec OÜ ressursitõhususe investeering 2”

Projekt „Tarmetec OÜ ressursitõhususe investeering 2” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Tarmetec OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suurema mahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Meetme tulemusena paigaldatakse ettevõttesse uus kaasaegne lehtmetalli painutuskeskus, mis on energiatõhusam kui praegu kasutusel olev painutuspink. Energiatõhusus väljendub madalama elektrienergia tarbimisega tooteühiku kohta. Lisaks on uus pink varustatud kaasaegse robotiseeritud etteandesüsteemiga. Uue seadmega on võimalik teostada metallipainutust ka öisel ajal. Protsessi robotiseerimine automatiseerib, standardiseerib ning ühtlustab protsessi väljatuleku kvaliteeti, mis vähendab praagi teket.

Toetuse summa (EUR): 

200 000.-

TAGASI
30.09.2019

Projekt „Tarmetec OÜ ressursitõhususe investeering 1”

Projekt „Tarmetec OÜ ressursitõhususe investeering 1” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Tarmetec OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suurema mahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Meetme tulemusena paigaldatakse ettevõttesse uus kaasaegne keevitusrobot koos ventilatsioonisüsteemiga. Uue seadme kasutusele võtmine tõstab tootmisprotsessi efektiivsust vähendades energiakulu detailide järel- ja ümbertöötlusele. Robotkeevitus on võrreldes käsikeevitusega energiatõhusam ja automatiseeritusest muutuvad keevisliited standardsemaks, mis vähendab peale keevitust järgnevate operatsioonide, praagi ja reklamatsioonide kulu. Käsikeevituse asendamisel robotkeevitusega on suurim sääst keevitusoperatsioonile kulutatav aeg. Keevitusoperatsiooni kiiruse kasvuga väheneb elektrienergia kulu järjepideva kiireloomulise töö tagajärjel ning keevitustraadi ja keevitusgaasi kogus. Lisaks parandab uus ventilatsioonisüsteem tootmishoone sisekliimat ning muudab soojuse tarbimise efektiivsemaks võrreldes hetkeolukorraga.

Toetuse summa (EUR):

199 662,95.-

TAGASI
06.06.2019

Metec on AAA krediidireitinguga ettevõte

Juba mitmendat aastat järjest on omistanud rahvusvaheline äriinformatsiooni alaseid teenuseid pakkuv ettevõte Creditinfo Metecile AAA krediidireitingu.
Meie klientidele annab see täiendava kindluse sest risk, et mõni nende tellimus võiks jääda täitmata suutmatusest hankida selle täitmiseks vajalikke kaupu või teenuseid, on minimaalne.
Samuti annab see klientidele teadmise, et meil on hea investeerimisvõimekus uute kaasaaegsete tehnoloogiate juurutamiseks.
Seda rakendades saame pakkuda teile ka tulevikus innovaatilisi tooteid ja teenuseid ning aidata teil olla oma konkurentidest eespool.

Meie tarnijatele ja töötajatele tähendab see aga, et kõikide meile müüdud kaupade ja osutatud teenuste eest tasutakse õigeaegselt. Nii on olnud see juba 25 aastat.

TAGASI
29.03.2019

Vanemuise toetajaks saab Tartu ettevõte Metec

Täna, 29. märtsil allkirjastas Vanemuise teater koostöölepingu Tartu ettevõttega Metec, millega saab Metecist Vanemuise toetaja kolmeks järgnevaks aastaks.  

 

Vanemuise teatrijuhi Toomas Petersoni sõnul on suurepärane, et teater saab toetajana juurde Tartus tegutseva kohaliku ettevõtte. „Tartu inimesed armastavad Vanemuise teatrit väga ja on suurepärane, et ka linna ettevõtjad leiavad põhjuse just teatrit toetada. Kindlasti on suurte kogemuste- ja teadmistepagasiga rahvusvahelisel ettevõttel palju pakkuda ka lisaks rahalisele toetusele – edaspidi võib koostöö hõlmata ka lavastuse ettevalmistamiseks vajalikke tehnilisi tegevusi.“

 

Meteci tegevjuht Toomas Lepp: „Toetatavate projektide valikul on meie jaoks hästi oluline organisatsioonide jätkusuutlikkus ja tugev meeskond. Vanemuine oma 150 aastase ajalooga on siin heaks näiteks ja ka Metecile suureks eeskujuks ning meil on hea meel seista teatri kõrval nendel märgilistel aastatel.“

Meteci toel tuleb Vanemuise teatris välja suvelavastus „Kirvetüü“, mis esietendub 27. juunil 2019 Kammivabriku sündmuskeskuses.

TAGASI