X
Otsi
Generic filters
Exact matches only
X

Tootearendus

Ei ole vahet, kas teil on olemas ainult esialgne mõte, eskiis või täielikud tootejoonised - meie konstruktorid suudavad abiks olla terve konstruktsiooni või selle üksikute elementide disainimisel või modifitseerimisel nii, et oleks tagatud lõpptoote funktsionaalsete ning esteetiliste nõuete täitmine majanduslikult põhjendatud valmistamiskuludega. Vajadusel projekteerime ja valmistame kõik vajaminevad tööabinõud.
 • Tootearendus
  • Meie tootearendus toimub täielikult 3D mudelite baasil. Kõik toote koosluses kasutatavad materjalid, tööoperatsioonid ja kvaliteedinõuded kirjeldatakse detailselt lahti toodete koosluses, mis tagab edaspidiseks vajalikud lähteandmed õigeagseks ja kvaliteetseks tootmiseks.
  • 3D projekteerimine
   Kasutame Solidedge tarkvara ja suudame lugeda ja töödelda kõiki .stp vormingus faile.
  • Tehnoloogiaarendus
   Töötame välja tehnoloogia, milline tagab vajaliku kvaliteedi saavutamise plaanitud valmistamiskoguste juures kõige väiksemate kuludega.
  • Näidiste valmistamine, kontrollimine ja testimine
   Koostame mõõteprotokollid ja viime vajadusel läbi detaili või toote funktsionaalsed ja kestvuskatsetused.
 • Tööriistad
  • Tarmetecil on oma tööriistade ja rakiste projekteerimise ja valmistamise üksus. See võimaldab meil uusi tooteid kiiremini ja väiksemate kuludega juurutada ning tagada tulevikus ka sujuvam tootmisprotsess. Rohkem meie tööriistaehitusalastest kompetentsidest saad teada siit: suunatakse Tööriistaehituse referentstoodete juurde.

Detailide valmistamine

Tarmetecis on olemas oskused ja sisseseade detailide valmistamiseks, kasutades selleks vastavalt vajadusele erinevaid laserlõikus, surve- ja lõiketöötlustehnoloogiaid.
 • Torudetailide valmistamine
  • Torudetailide valmistamine on üks meie tugevusi. Toorikute ettevalmistamiseks kasutame täisautomaatset laserlõikuspinki. Torude painutuseks on valida mitmete eri omadustega painutuspinkite seast. Samuti on olemas erinevad tehnoloogilised seadmed toruotste järeltöötluseks.
  • Laserlõikus
   Lõikame laseriga kuni 150 mm läbimõõdu, 6 mm seinapaksuse ja maksimaalselt 5,0 m pikkusega toorikud.   - Torude valik
  • Painutamine
   Painutame torusid alates 12 kuni 80 mm ni kõikvõimalike eri raadiustega, sh. ka muutuva raadiusega   - Painutustööriistade valik
  • Valtsimine
   Suuri painderaadiusi saame detailidele anda toruvaltsimisseadmel. Maksimaalne torude läbimõõt 80 mm   - Valtsimistööriistade valik
  • Toruotste töötlus
   Saame torude otsi laiendada , kokku pressida või muul viisil vormida, et neid vajalikul viisil teiste konstruktsiooni elementidega ühendada.
 • Lehtdetailide valmistamine
  • Detailide keerukusest ja kogusest lähtuvalt on meil valida, kas valmistada toorikud laserlõikustehnoloogiat või stantsimist kasutades. Ka detailide ruumilise kuju andmisel on võimalik valida sobiv lahendus kas universaalse painutuspressi või spetsiaalselt valmistatava painutustööriista vahel. Erinevad tehnoloogiate olemasolu töötlemisjääkide eemaldamiseks, avade töötlemiseks või keermestamiseks kuulub iseenesestmõistetavate hulka.
  • Laserlõikus
   Lõikame kuni 15 mm tava ja roostevaba terast ning alumiiniumi. Meie fiiberlaserite maksimaalne võimsus on 6 kw.
  • Krassieemaldus
   Eemaldame toorikutelt krassid spetsiaalseid masinaid või käsitööriistu kasutades.
  • Stantsimine
   Meil on mitmeid presse alates 25 kuni 1000 tonnise survejõuni suuremas koguses vaja minevate detailide toorikute valmistamiseks.
  • Painutamine
   Painutustöödeks saame kasutada kuni 3 m pikkuseid ja 200 t survejõuga lehepainutuspresse ja kuni 1000 t survejõuga universaalseid presse.
 • Lõiketöötlemine
  • Meteci gruppi kuuluvas tütarettevõttes Metec CNC on mitukümmend kuni 5 teljelise juhtimisega trei ja freespinki erinevate detailide valmistamiseks või konstruktsioonide järeltöötluse teostamiseks. Lisaks sellele on meil ka universaalsed trei, frees ja lihvpingid väiksema vajadusega detailide valmistamiseks. 
  • Treimine
   Meie masinapargis on 13 treipinki, mis võimaldavad töödelda detaile maksimaalse läbimõõduga 350 mm ja pikkusega 600 mm. Tööriistamagasini saaab eelpaigaldada 12-24 erinevat lõikeinstrumenti, millest osad on omakorda motoriseeritud. Mõned meie treipinkidest on kahespindlilised, mis võimaldab samaaegselt pingis töödelda kahte detaili (ühe detaili kahte erinevat poolt)

   TREIPINK VÄIKESEERIATE VALMISTAMISEKS - prototüüpide ja väikeseerias toodete valmistamiseks kasutame tsükkel-programmeerimisega treipinki

   ÜHESPINDLILINE TREIPINK - oleme arendanud palju spetsiifilisi lahendusi detailide kinnitamiseks, mis lühendavad märkimisväärselt masina seisuaega töötsüklite vahel

   KAHESPINDLILINE TREIPINK - horisontaalses töötlemiskeskuses saab samaaaegselt töödelda kahte erinevat detaili jaa eelhäälestada selleks kuni 24 erinevat tööriista
  • Freesimine
   Meie masinapargis on 7 freespinki, mis võimaldavad töödelda detaile mõõduvahemikus 1500 x 700 x 500 mm. Tööriistamagasini saab eelpaigaldada kuni 30 erinevat lõikeinstrumenti. erinevaid pöördlaudu kasutades saab detaile töötlemise ajal samaaegselt kahe telje ümber pöörata. 

   5 TELJELISE JUHTIMISEGA TÖÖTLEMISKESKUS - tehnoloogiliselt kõige täiuslikumatel pinkidel on kuni 5 samaaegset liikumist võimaldavat juhtimistelge

Keevitus

Keevitame erinevaid süsinikteraseid , roostevaba terast ja alumiiniumi. Kasutusel on nii käsikeevitustöökohad, poolautomaadid kui mitmepealised keevitusrobotid. Ettevõtte on tunnustatud kui ISO 3834 - 2-kohane sertifitseeritud keevitustööde teostaja.
 • Keevitus
  • Keevitus on üks meie võtmeprotsessidest. Tarmetecis töötab ~30 keevitajat. Projekteerime ja valmistame nii käsi kui robotkeevituseks vajalikku rakistust.
  • TIG - käsikeevitus
   TIG keevitustöödeks on meil sisustatud 10 töökohta ja ametis 20 sertifitseeritud oskustöölist.
  • TIG - robotkeevitus
   Kooste, mis jäävad mõõtude vahemikku 0,4 x 0,4 x 1,0 m saame keevitada ka robotiga.
  • MIG-MAG käsikeevitus
   MIG-MAG käsikeevituseks on meil sisustatud 10 töökohta, millest osad raskete koostude keevitamiseks. Ametis on ~ 20 sertifitseeritud keevitajat.
  • MIG-MAG robotkeevitus
   Süsinikterase keevitamiseks on meil neli keevitusrobotit ja lisaks mitmeid spetsiaalseid keevitusautomaate.

Viimistlus ja koostamine

Meie kasutuses on lai valik erinevaid tehnoloogiaid, et anda roostevabast terasest või mustast metallist valmistatud toodetele nõutav esteetiline väljanägemine ja korrosioonikindlus.
 • Pinnaviimistlus
  • Tavapäraselt on pinnaviimistlus üks viimaseid tööoperatsioone enne toote lõppkoostamist. Viimistletud detailide transportimisega kaasneb suur risk nende kahjustamiseks. Detailid tuleb väga hoolikalt pakkida ja ladustada nii, et nad teineteist ei vigastaks. Kõik need tegevused on seotud aga rahalise lisakuluga. Just seepärast on Tarmetec loonud endale oma pinnaviimistlusvõimekuse ja paigutanud selle vahetult koosteliinide ette, et protsessi kulusid ja kvaliteeti paremini kontrollida.
  • Elektropoleer
   Poleerime elektrokeemiliselt roostevabast terasest detaile ja kooste maksimaalsete mõõtudega 1,0 x 1,0 x 4,0 m.
  • Söövitamine
   Töötleme happevannides konstruktsioone, mille maksimaalsed mõõdud jäävad 3,0 x 1,0 x 1,0 m piiridesse.
  • Roostevaba terase haaveldamine
   Haaveldame automaatselt roostevabast terasest detaile ja konstruktsioone nendelt korrodeeruvate osade või kihtide eemaldamiseks ja optilise välimuse parandamiseks roostevabade teraskuulidega. Konstruktsioonide maksimaalne mõõt on 1,0 x 1,0 x 2,0 m.
  • Terase haaveldamine
   Automaatse tersakuulhaaveldusega eemaldatekse terasest toodete pindadelt shlakk, rooste jm, oksiidikihid , mis tagab hilisema värvi parema nakkumise ja korrosioonikaitse. Konstruktsioonide maksumaalne mõõt 1,3 x 1,3 x 2,5 m.
  • Mehhaaniline lihvimine ja poleerimine
   Mehaanilise lihvimise või poleerimisega anname roostevabast terasest konstruktsioonidele vajaliku väljanägemise.
  • Galvaanilised pinnakatted
   Galvaaniliste pinnakatete saamiseks kasutame koostööpartnereid.
  • Pulbervärvimine
   Meie värvimisliin koosneb 3 astmelisest eeltöötlusest ( neutraalne söövitus, rasvaerastus ja Qxcilan korrosioonikaitsekiht ) ning värvimisosast, milles saame töödelda detaile maksimaalse suurusega 1,2 x 2,0 x 3,0 m.
  • Märgvärvimine
   Meil on olemas võimalused kuni 3 m pikkuste ja 500 kg raskuste konstruktsioonide märgvärvimiseks. Detailide pinna ettevalmistuseks kasutame 3 astmelist eeltöötlust pulbervärvimisliinil.
 • Koostamine
  • Teostame mehaaniliste, hüdrauliliste ja elektrikomponentide ( sh ka ESD ) koostet ja lõpptoodete funktsionaalset testimist.
  • Mehaaniline koostamine
   Teostame mehhaanilist koostet nii roostevabast kui mustast metallist konstruktsioonidele.
  • Elektrikomponentide koostamine
   Paigaldame elektrikomponendid ja ühendame need kaabeldustega omavahel. Tagame, et staatiline elekter ei kahjustaks komponente. Viime läbi funktsionaalse lõppkontrolli, et kõik ajamid, valgustid ja juhtimisplokid oleks töökorras
  • Hüdraulika ja pneumaatikakomponentide koostamine
   Paljudel meie valmistatavate toodete koostisesse kuuluvad ka hüdraulika ja pneumaatikakomponendid. Paigaldame need ja kontrollime nende toimimise

Kontroll ja logistika

80 % Tarmeteci poolt valmistatavatest toodetest on lõpptooted, st. neid ei valmistata sisenditeks teistele tootmisettevõtetele, vaid need on valmis lõppkasutuseks. See asjaolu tähendab, et keegi meie töö kvaliteeti rohkem ei kontrolli mis seab omakorda kõrgendatud nõudmised meie sisemistele kontrollprotseduuridele. Klientide soovi korral korraldame kauba lähetuse kas nende kesklattu või otse teistesse sihtkohtadesse üle maailma.
 • Kvaliteedi kontroll
  • Kvaliteedi  kontroll saadab tootmisprotsessi juba  ostukomponentide saabumise hetkest.  Me  registreerime kõik mittevastavusjuhtumid  erinevates  tootmisprotsessi etappides.  Sellest  lähtuvald määratleme kriitilisemad  protsessi osad ja suuname  rohkem kontrollresurssi  just  probleemsematesse lõikudesse. Kokkuleppel  klientidega teostame üksikutele operatsioonidele või  lõpptoodetele ka  100 %  kontrolli  kindlaks  määratud metoodika  kohaselt.
  • Mõõtelabor
   Meil on olemas palju erinevaid täisdigitaalseid ja progameeritavaid mõõtevahendeid ja seadmeid erineva täpsusklassi ja suurusega detailide või toodete kontrolliks. Kõiki mõõteseadmeid taadeldakse regulaarselt.
  • Laserscänner
   Saame valminud tootest luua reaalse 3 D kujutise ja võrrelda seda arvutis loodud mudeliga.
  • Funktsionaalne lõppkontroll
   70 % meie toodangust on lõpptooted, st need võtab pakendist välja ja neid hakkab kasutama lõpptarbija. Seetõttu kontrollime enne tehasest väljastamist, et kõik toote funktsioonid oleksid töökorras.
 • Logistika
  • Meil on head koostööpartnerid, kelle abil leida erinevas mahus kaupadele kiiruse ja maksumuse mõttes sobivam lähetamise viis igasse maailma nurka.