X
Otsi
Generic filters
Exact matches only
X

Projekt „Tarmetec OÜ ressursitõhususe investeering 1” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

30.09.2019

 

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Tarmetec OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suurema mahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.

 

Projekti eesmärgiks on paigaldada ettevõttesse uus kaasaegne keevitusrobot koos ventilatsioonisüsteemiga. Uue seadme kasutusele võtmine tõstab tootmisprotsessi efektiivsust vähendades energiakulu detailide järel- ja ümbertöötlusele. Robotkeevitus on võrreldes käsikeevitusega energiatõhusam ja automatiseeritusest muutuvad keevisliited standardsemaks, mis vähendab peale keevitust järgnevate operatsioonide, praagi ja reklamatsioonide kulu. Käsikeevituse asendamisel robotkeevitusega on suurim sääst keevitusoperatsioonile kulutatav aeg. Keevitusoperatsiooni kiiruse kasvuga väheneb elektrienergia kulu järjepideva kiireloomulise töö tagajärjel ning keevitustraadi ja keevitusgaasi kogus. Lisaks parandab uus ventilatsioonisüsteem tootmishoone sisekliimat ning muudab soojuse tarbimise efektiivsemaks võrreldes hetkeolukorraga.

 

Toetuse summa:
199 662,95€

Projekt „Tarmetec OÜ ressursitõhususe investeering 2” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

30.09.2019

 

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Tarmetec OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suurema mahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.

 

Meetme tulemusena paigaldatakse ettevõttesse uus kaasaegne lehtmetalli painutuskeskus, mis on energiatõhusam kui praegu kasutusel olev painutuspink. Energiatõhusus väljendub madalama elektrienergia tarbimisega tooteühiku kohta. Lisaks on uus pink varustatud kaasaegse robotiseeritud etteandesüsteemiga. Uue seadmega on võimalik teostada metallipainutust ka öisel ajal. Protsessi robotiseerimine automatiseerib, standardiseerib ning ühtlustab protsessi väljatuleku kvaliteeti, mis vähendab praagi teket.

 

Toetuse summa:
200 000€

Projekt „osaühing Tarmetec varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

17.04.2024

 

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks.

 

Projekti eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest. Projekti eesmärgi saavutamiseks soetatakse elektrimootoriga tõstukid, mille kasutuselevõtmise tulemusena väheneb ettevõtte fossiilkütuste tarbimine ja paraneb varustuskindlus.

 

Toetuse summa:
140 000 €

Projekt „osaühing Tarmetec digipöörde projekt” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

06.05.2024

 

Projekti raames suurendatakse osaühingu Tarmetec tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta. Projekti raames soetatakse torude poleerimisrobot, 1000T pressi robot, 400T pressi robot ning kahekäpaline robotkeevitussüsteem. Uute seadmete ja lahenduste kasutusele võtmine hoiab ettevõtte jaoks kokku ressursse. Väheneb tööjõuvajadus ning suureneb tootlikkus.

 

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte lisandväärtust läbi digitaliseerimise- ja automatiseerimise meetmete rakendamise.
Projekti tulemusena võetakse kasutusele robotiseeritud lahendused, mille tulemusena kasvab tootmisvõimsus torude poleerimisrobotiga ca 22%, 1000T pressi automatiseerimisega ca 53%, 400t pressi automatiseerimisega ca 140% ning kahekäpalise robotkeevituse abil ca 26%.

 

Toetuse summa:
300 000,00 €