X
Otsi
Generic filters
Exact matches only
X

METEC stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada  kutseharidusõppe või kõrghariduse erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi. Aastas antakse välja max 4 stipendiumi, millest max  2 stipendiumi kõrgkoolide üliõpilastele. Stipendium on mõeldud õpingutega seotud kulude katteks.

Metec annab stipendiumi Tartu Kultuurkapitali vahendusel.
Täiendav info siit: Metec stipendium - Kultuurkapital

Vorm taotluse ning dokumentide esitamiseks asub siin.
 • Stipendium on eelkõige järgmiste õppeasutuste erialadele
 • Kes saavad taotleda?
  • • kutsehariduse õpilased alates 2. õppeaastast (taotlemine 1. õppeaasta lõpus)
   • bakalaureuse astme õpilased alates 2. õppeaastast (taotlemine 1. õppeaasta lõpus)
   • magistri või doktoriastme õpilased
 • Stipendiumi suurus
 • Kui pikaks ajaks?
  • • Stipendiumi kestvus 1 aasta (vastava astme õpingute lõpuni)
   • Stipendiumit makstakse 9 kuud aastas (september – mai)
 • Stipendiumi ajakava
  • • Kandideerimine kuni mai teise nädala lõpuni.
   • kandidaatide analüüs ca 2 nädalat
   • Mai viimasel nädalal komisjon valib järgmise õppeaasta stipendiaadid
   • Stipendiumide kätteandmine juuni esimene nädal
 • Taotlemiseks vajalik dokumentatsioon
  • • Akadeemiline õiend viimase õppeaasta õpitulemuste kohta.
   • Stipendiumi kandidaadi CV
   • Motivatsioonikiri – millisena näeb stipendiaat oma panust ettevõtte eesmärkide täitmises
   • Soovituslik: kursuse juhendaja soovituskiri
 • Ootused stipendiaadile
  • • Sooritab õppekavas ettenähtud praktika tundidest vähemalt 50% ettevõttes, mille eest võidakse maksta tasu vastavalt praktika tulemustele. Praktikaplaan kooskõlastatakse mentoriga.
   • Erialane töötamine või praktika tegemine samal ajal teises ettevõttes ei ole lubatud.
  • Soovituslik
   • Viib läbi oma kursuse- ja/või lõputöö ettevõtte jaoks aktuaalsel teemal. Teema kooskõlastatakse ettevõtte poolse mentoriga.
   • Stipendiaadile määratakse ettevõtte poolne mentor, kellele ta annab vähemalt kaks korda poolaastas (millest üks kohtumine toimub ettevõttes) tagasisidet õppeedukuse kohta.
   • Töötab soovi korral osalise tööajaga või projektipõhiselt nii õpingute kui ka õppeperioodide vahelise ajal Metecis.
 • Stipendiumi enneaegne lõpetamine
  • • Stipendiaat katkestab või peatab õpingud
   • Õppetulemused ei vasta ootustele
   • Stipendiaat ei täida omapoolseid kohustusi.