X
Otsi
Generic filters
Exact matches only
X
12.03.2024

Valandite või sepiste ületöötlus

Keerulise geomeetriaga detailide vamistamisel on mõistlik kasutada toorikuna valandeid või sepiseid – nii on materjali kogus, mis lõikamise teel eemaldada tuleb, väiksem.

TAGASI
12.03.2024

Sõidukite haakesüsteemide osad

Detailide kvaliteedist sõltub väga suuresti ohutu liiklus. Iga detail saab unikaalse numbri ja selle kasutamist määravate mõõtude jooksvad väärtused kogutakse koondprotokolli.

TAGASI
12.03.2024

Militaarsõidukite osad

Väikeste tootmispartiide puhul on õhukeseseinalisi ja ruumilisi detaile sageli otstarbekas valmistada täismaterjalist toorikust lõiketöötlemise teel, kuna nii jäävad ära suured kulud nt valuvormidele või stantsidele. Suurt kõlapinda võitev 3-D printimine ei ole täna enamikes kohtades veel tõsiseltvõetav alternatiiv oma kõrgema hinna ja prinditud detailide väiksemate tugevusnäitajate tõttu.

TAGASI
12.03.2024

Elektrimootorite korpused

Esmapilgul lihtsana näivatel detailidel on väga kõrged täpsusnõuded pindade kujule ja omavahelistele asenditele. Detaile valmistatakse aastas kümneid tuhandeid ja tootmisprotsess peab olema hästi ohjatud, et töörutiini tõttu ei tekiks vigu. Lõpptulemusena saavad detailid galvaanilise tsingi, e-coat või anodeeritud pinnakate, milliste paksus tohib kõikuda samuti väga väikeses vahemikus.

TAGASI
12.03.2024

Elektrimootorite otsaflantsid

Alumiiniumist detailide mõlemad otspinnad on töödeldud, nende kesk- avasse paigaldatakse täpsed kuullaagrid. Pindade lubatud mõõdu ja kujuhälbed on väga väikesed, sest just nendest sõltub mootorite ühtlane töö ja pikk eluiga.

TAGASI
12.03.2024

Infrapunakaamerate osad

Monoliitsete mittesümmeetriliste detailide valmistamine on tehnoloogidele suur väljakutse. Nende detailide valmistamiseks vajalikud tööoperatsioonid on jagatud trei ja freespinkide vahel.

TAGASI
06.03.2024

Erinevad seadmete kere osad

Terasest keevitatud, töödeldud ja viimistletud seadmete osi kasutatakse näiteks  konstruktsioonides, millega transporditakse liikumispuuetega inimesi.  Üks vigade keevisõmblus või valest materjalist valmistatud detail võib põhjustada tõsiseid tagajärgi patsientide tervisele ega ole seetõttu vastuvõetav. Tooted tarnitakse viimistletud kujul otse klientide koosteliinidele ja peavad ideaalselt kokku sobima teistelt tarnijatelt tulnud komponentidega.  Viimistletud detailide pakendamine ja transport nõuab head läbimõtlemist, et detailid jõuaksid kahjustamata kujul mitmesaja kilomeetri kaugusel asuva kliendini.

TAGASI
06.03.2024

Perifeeriaseadmed operatsioonide teostamiseks ja operatsioonitarvikute ladustamiseks

Operatsioonitubades kasutatavale tehnikale kehtivad erilised kvaliteedinõuded.  Kõik keevisõmblused peavad olema 100 % tihedad, seal ei tohi olla ühtegi poori kuhu bakterid saaksid ennast kinnitada.  Operatsioonide ajal toestamiseks kasutatavad abivahendid on väga suure valmistamistäpsusega , et tagada jäsemete vms kindel fikseerimine.

TAGASI
06.03.2024

Erinevad seadmete tööorganite osad

Roostevabast terasest  keevitatud ja töödeldud seadmete osades ringlevad erinevad agressiivsed kemikaalid.  Lekked  konstruktsioonis kahjustaksid kogu ülejäänud seadme osi ja töökindlust. Mõned detailid töötavad eriti vastutusrikastes kohtades ja on seetõttu varustatud unikaalse artiklinumbriga, mille alusel on võimalik vajadusel tagantjärele tuvastada kõik selle valmistamisega seotud asjaolud.

TAGASI
06.03.2024

Isesõitvad laadimissüsteemid

Konstruktsiooni kuuluvad lisaks metalltoodetele ka erinevad elektrilised ajamid, mis muudavad seadme kasutamise ja töö tegemise selle igapäevasele teostajale kiiremaks ja ergonoomilisemaks. Tooted läbivad 100 % funktsionaalse lõppkontrolli, enne kui pakendatakse.

TAGASI
06.03.2024

Mobiilsed laadimissüsteemid

Tooted on koostatud erinevatest toru , leht ja lõiketöödeldud detailidest ja valmistatud täielikult meie tehases. Toode on disainitud ja valmistatud nii, et seda oleks lihtne pesta ja seal oleks võimalikult vähe kohti bakterite paljunemiseks. Kasutades erinevaid pinnatöötluse viise on saavutatud lõpptootele optiliselt laitmatu väljanägemine.

TAGASI
05.11.2020

Sõidukiosade tootmine

Koostöös meie pikaajaliste koostööpartneritega kujundame ja valmistame komponente vastavalt klientide vajadustele erinevatele sõidukite kategooriatele nagu veoautod, bussid, haagised, ehitus-, põllumajandus- või metsandusmasinad ning eriotstarbelised sõidukid. Seega on saavutatud kõrge kompetents peamiselt keevitatud, viimistletud ning sageli ka osaliselt või täielikult kokkupandud kõrgete täpsusnõuetega toodete tootmises.

TAGASI
18.03.2020

Tõste ja teisaldusseadmed

Koostöös Rootsi päritolu kaupade käitluse erilahendusi valmistava ettevõttega valmistatakse Metecis elektrilisi vaakumtõstukeid. Meie insenerid aitasid kliendil toodete konstruktsiooni optimeerida, et saavutada mõistlikud valmistamiskulud.Kõik metallosad on valmistatud ja viimistletud meie tehases. Metec koraldab kogu ostukaupade hanke ning vastutab samuti masina lõppkoostamise ja katsetamise eest. Üks suurepärane näide võtmed kätte lahendusest.

TAGASI
21.10.2018

Tööriistade ehitus

Suurem osa universaalseid tööpinke vajab konkreetse toote või detaili valmistamiseks  ainulaadset tööriista või rakist.  Abinõudest on kasu ka tootmistega vahetult mitte seotud tegevuste, näiteks detailide kvaliteedi kontrolli või nende liikumise logistika korraldamise juures. Investeering  erinevat liiki  tööabinõude valmistamiseks võib ennast ära tasuda juba väga väikeste seeriate puhul – seda nii toote püsiva kvaliteedi tagamise mõttes kui ka töö protsessi ja  abiaegade lühendamiseks. Võite julgesti meie juurde pöörduda ka siis kui olete alles jõudnud arusaamale, et teil on oma tootlikkust vajatõsta, kuid ei tea veel täpselt kuidas.  Nõustame teid võimalike lahenduste väljamõtlemisel, koostame vajadusel projekti ja korraldame valmistamise. Meie eeliseks on asjaolu, et saame katsetada enamikke valmistatud tööriistu reaalses tööolukorras kohapeal ja teha vajadusel operatiivselt täiendusi ning parandusi. See aitab meil kokku hoida väärtusliku aega, mis muidu kuluks töövahendi edasi – tagasi transpordiks kliendi ja valmistaja vahel ning paremini püsida kliendiga kokkulepitud ajagraafikus.  Iseenesest mõistetavalt teostame kõikidele meie poolt valmistatud tööabinõudele ka hooldust , remonti ja ümberehitust.

TAGASI
10.10.2018

Väikeseerias täpsete detailide valmistamine

Kui teil on tekkinud vajadus detailide või prototüüpide järele, mida teised ettevõtted, viidates näiteks väikesele kogusele ja/või tehnoloogilisele keerukusele, ette ei taha võtta, siis võite julgesti pöörduda meie poole ning usutavasti suudame teile abiks olla.Lisaks enamlevinud metallide töötlemisviisidele (treimine, freesimine, lehtmetallitöötlus, keevitus) on meil olemas ka tasa- ja ümarlihvimis, traate- ja mahterodeerimis ning termilise töötlemise seadmed.

TAGASI
10.10.2018

Hooldus ja remont

Seadme osa kulunud või purunenud?  Varuosa tarneaeg teile ebasobivalt pikk või pole see mingitel põhjustel üldse enam saadaval?  Omame kogemusi ja sisseseadet suure täpsuse ja/või kulumiskindlusega metallosade valmistamiseks või taastamiseks.  Soovi korral  oleme valmis kulunud või purunenud osad ka sedamest eemaldama ja asendama, tagastades teile töökorras seadme. Seda nii meie tehases kui teie asukohas.

TAGASI
10.10.2018

Eriseadmete ehitus

Kuigi maailmas on olemas tuhandeid erinevaid lihtsamaid ja keerulisemaid tööpinke ning seadmeid, tekib ikkagi olukordi kustäpselt teie vajadustele vastavat standardset lahendust ei ole veel olemas või on olemasolev lahendus liiga kallis. Või on teil tekkinud mõte juba olemasolevad tööpingid omavahel üheks tootmisliiniks ühendada ja puudu sinna vahele sobiv “jupp” ? Ühendades meie pikaajalised kogemused seeriatootmises kogemustega tööriistaehituses saame siinkohal teile appi tulla ja teie ülesande lahendamiseks vajalikud seadmed koos välja mõelda, projekteerida ja valmistada. Oma majas toimuva seeriaviisilise tootmistegevuse kõrvalt oleme saanud igapäevaselt väärtuslikku tagasisidet sellest, kuidas meie loodud tööriistad ja seadmed reaalses tööolukorras vastu peavad ning oskame tänu sellele ka oma klientidele paremaid lahendusi soovitada. Tagame, et ehitatud seade vastaks masinaohutusalastele reeglitele ning kanname edaspidi hoolt ka seadme hoolduse ning remondi eest.

TAGASI
10.10.2018

Roostevaba terase pinnaviimistlus

Meil on kasutada Eesti ja Balti riikide suurim elektropoleerimisliin vanni mõõtudega 4,0 x 1,0 x 1,2m. Muutes digitaalselt protsessi parameetreid, on võimalik saavutada erineva läikeastmega lõpptulemust. Protsessi käigus eemaldatakse ühtlasi detaili või koostude pindadelt (keevitus) oksiidi kiht ja muud seal olevad korrodeeruvad osakesed. Kui detailid enne elektropoleerimist haaveldada, on võimalik saavutada väga huvitava struktuuriga ja nägus lõpptulemus.

TAGASI
10.10.2018

Pulbervärvimine

2018. aastal valminud pulbervärvimisliinil on võimalik käidelda detaile maksimaalsete mõõtudega 1,0 x 1,5 x 3,0 m. Värvi kvaliteedi tagamiseks on oluline hoida ahju igas punktis ühtlast temperatuuri kogu kuumutustsükli ajal. Spetsiaalselt väljatöötatud ja elektrooniliselt kontrollitud lahendiga on see meie kuumutusahjuga tagatud. Hea nakkuvuse ja korrosioonikindluse tagamiseks on sama oluline detailide eeltöötlus.

Meie eeltöötluse protsessi on integreeritud rasvaerastus, söövitus (neutraal picling) ja spetsiaalse korrosioonikindlust tõstva „Oxcilan“ aluskihi paigaldus värvitavatele detailidele. Sõltuvalt konstruktsiooni iseloomust on püsivad meie tehnoloogiaga viimistletud detailid soolakambritestis oluliste korrosioonikahjustusteta kuni 1000h.

TAGASI