X
Otsi
Generic filters
Exact matches only
X
30.09.2019

Projekt „Tarmetec OÜ ressursitõhususe investeering 1”

Projekt „Tarmetec OÜ ressursitõhususe investeering 1” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Tarmetec OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suurema mahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Meetme tulemusena paigaldatakse ettevõttesse uus kaasaegne keevitusrobot koos ventilatsioonisüsteemiga. Uue seadme kasutusele võtmine tõstab tootmisprotsessi efektiivsust vähendades energiakulu detailide järel- ja ümbertöötlusele. Robotkeevitus on võrreldes käsikeevitusega energiatõhusam ja automatiseeritusest muutuvad keevisliited standardsemaks, mis vähendab peale keevitust järgnevate operatsioonide, praagi ja reklamatsioonide kulu. Käsikeevituse asendamisel robotkeevitusega on suurim sääst keevitusoperatsioonile kulutatav aeg. Keevitusoperatsiooni kiiruse kasvuga väheneb elektrienergia kulu järjepideva kiireloomulise töö tagajärjel ning keevitustraadi ja keevitusgaasi kogus. Lisaks parandab uus ventilatsioonisüsteem tootmishoone sisekliimat ning muudab soojuse tarbimise efektiivsemaks võrreldes hetkeolukorraga.

Toetuse summa (EUR):

199 662,95.-

TAGASI